História predpisu 283/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.06.2005 -