História predpisu 29/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.2005 -