História predpisu 297/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.07.2005 -