História predpisu 35/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.02.2005 -