História predpisu 438/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2005 - 31.01.2014