História predpisu 444/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.10.2005 -