História predpisu 458/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2005 -