História predpisu 525/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.2005 - 28.02.2006
3.01.03.2006 -