História predpisu 539/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.12.2005 -