História predpisu 541/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.2005 -