História predpisu 598/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.12.2005 -