História predpisu 620/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2006 - 31.03.2012