História predpisu 633/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.2005 -