História predpisu 65/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2005 -