História predpisu 652/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2006 -