História predpisu 77/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2005 -