História predpisu 11/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2006 -