História predpisu 161/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.03.2006 - 31.07.2011