História predpisu 163/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.03.2006 -