História predpisu 169/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2006 -