História predpisu 181/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.04.2006 -