História predpisu 182/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2006 -