História predpisu 211/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2006 -