História predpisu 230/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.04.2006 - 28.02.2011