História predpisu 253/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2006 -