História predpisu 255/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.05.2006 -