História predpisu 26/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.01.2006 -