História predpisu 260/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2006 - 30.04.2013