História predpisu 261/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.05.2006 -