História predpisu 282/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2006 - 31.12.2006
3.01.01.2007 -