História predpisu 390/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.06.2006 - 31.10.2009