História predpisu 395/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2006 -