História predpisu 43/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.02.2006 -