História predpisu 448/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2006 - 31.12.2008