História predpisu 455/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.07.2006 -