História predpisu 467/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.03.2007 - 30.03.2008