História predpisu 541/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2006 - 31.07.2007