História predpisu 547/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2006 - 31.12.2008