História predpisu 548/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.10.2006 -