História predpisu 555/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2006 -