História predpisu 580/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2006 -