História predpisu 584/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.11.2006 -