História predpisu 607/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.11.2006 -