História predpisu 610/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.11.2006 -