História predpisu 615/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.11.2006 -