História predpisu 618/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2006 -