História predpisu 643/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.12.2006 -