História predpisu 670/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.12.2006 -