História predpisu 672/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2007 - 14.06.2007
3.15.06.2007 -