História predpisu 678/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2007 -